Loading…

CHCESZ WYRAZIĆ SWOJE ZDANIE ?

kliknij poniższy przycisk aby dowiedzieć się więcej
zacznij teraz

Po co ?

Witamy na stronie Otwockiego Referendum Metropolitalnego. Nasze działanie wynika z przekonania, że ingerencja ustawodawcy - w tym przypadku, projektu poselskiego ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 30.01.2017 - w istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, jaką jest miasto Otwock, wymaga zabrania przez nią głosu.

Proponowana zmiana w strukturze samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym, będzie znacząco wpływać i zmieniać istniejące zwyczaje lokalne, więzy gospodarcze, administracyjne i kulturowe w zakresie m. in. ochrony zdrowia, oświaty, kultury, transportu publicznego czy planowania przestrzennego.

Niezależnie od tego, jakie są nasze osobiste poglądy na temat ewentualnego wystąpienia Otwocka z powiatu otwockiego i wstąpienia Otwocka do planowanej metropolii warszawskiej, uważamy, że jest rzeczą najważniejszą, aby w tej materii dać wyrazić się mieszkańcom naszego miasta i aby to oni bezpośrednio w referendum oddali swój głos za lub przeciw temu rozwiązaniu.

Kiedy ?

Timeline

Kwiecień

INICJATYWA I KAMPANIA PRZEDREFERENDALNA

Grupa 15 mieszkańców Otwocka (Inicjator) składa u Prezydenta Otwocka powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. Inicjator składa jednocześnie wniosek o przekazanie mu informacji o liczbie uprawnionych do głosowania.
Kwiecień

POTWIERDZENIE OD PREZYDENTA MIASTA

Prezydent Otwocka w terminie 14 dni potwierdza na piśmie otrzymanie powiadomienia od Inicjatora, podając liczbę uprawnionych do głosowania.
Maj

ZEBRANIE PODPISÓW I ZŁOŻENIE WNIOSKU

Aby złożyć skutecznie wniosek o przeprowadzenie referendum, konieczne jest zebranie przez Inicjatora podpisów 10% z liczby uprawnionych do głosowania, w przypadku Otwocka będzie to ponad 3.500 podpisów. Podpisy trzeba zebrać w terminie 60 dni od powiadomienia Prezydenta o zamiarze przeprowadzenia referendum. Po zebraniu wymaganych podpisów Inicjator składa Prezydentowi Otwocka pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum.
Maj

POTWIERDZENIE OD PREZYDENTA I UCHWAŁA RADY MIASTA

Prezydent Otwocka niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku o przeprowadzenie referendum oraz przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady Miasta. W terminie 30 dni od dnia przekazania Prezydentowi Otwocka przez Inicjatora wniosku o przeprowadzenie referendum, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum.
Czerwiec

KAMPANIA REFERENDALNA I REFERENDUM W OTWOCKU

Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały Rady Miasta o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, w ciągu 50 dni od ogłoszenia, uchwały Rady Miasta o przeprowadzeniu referendum na wniosek mieszkańców, w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.